Fotoboek Amsterdam 1895-1937

De verhalen vertellen het verhaal over een periode van 40 jaar. Het straatbeeld van

1895 tot 1937 laat in het boek grote veranderingen zien.

 

Van paardentram tot de elektrificatie van de eerste tram in augustus 1900 met de

lijn Leidscheplein - Haarlemmerplein. Van de vele handkarren die duidelijk het

straatbeeld bepaalde tot aan de voorzichtige verschijning van de eerste automobielen,

de T-Fordjes, in de 20er jaren van de vorige eeuw.

 

De handkar was het transportmiddel van de ambachtslieden, de venters en de

gewone man. Zij bepaalden mede de sfeer in het Amsterdamse straatbeeld. De handkarren verdwenen enige jaren na de Tweede Wereldoorlog uit het straatbeeld. De bakfiets en de

bestelauto maakte daarna hun intrede.

 

Het zien van de beelden roept een gevoel van gemoedelijkheid op. Het leven was nog niet

hectisch en ingewikkeld. Niet wetend dat als gevolg van de jarenlang durende crisisperiode

de oorlog voor de deur stond. Die het leven van de Amsterdammers ingrijpend zou

veranderen. Het zou nooit meer worden zoals toen.